Attendiz

Een jonge organisatie met een hoog ambitieniveau, dat is Attendiz. Attendiz verzorgt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een of meer beperkingen in de meest brede zin van het woord. Het gaat daarbij om kinderen met communicatieve beperkingen, kinderen die lichamelijk gehandicapt en/of langdurig ziek zijn of kinderen met gedrags- en/of psychiatrische problemen.